Fortæl hvad vi skal sikre inden for

pakker, materialer eller udstyr

så fortæller vi dig, hvad der kan betale sig...

sample38
Sequr kan gøre rigtig meget
for at sikre pakker, materialer,
udstyr og maskiner.


- så du ikke bliver en kedelig brik
i statistikken over tyverier fra
transporter, byggepladser og lign.
hvor opklaringsprocenterne er
uhyggeligt lave.